Forskning

Compassion Cultivation Training (CCT)

CCT til pårørende

Aarhus Universitet, Klinisk Institut, Dansk Center for Mindfulness

Det er forsker og psykolog Nanja Holland Hansen, der står for forskningsprojektet.

160 pårørende til folk med en psykisk lidelse er blevet rekrutteret til projektet og randomiseret til enten at modtage interventionen (CCT-kurset) eller at være i kontrol gruppe. På nuværende tidspunkt har alle pårørende modtaget interventionen og der indsamles 3 og 6 måneders opfølgningsdata. I efteråret modtager alle pårørende i kontrol-gruppen CCT-kurset og alt data er indsamlet i slutningen af november.

Læs mere om forskningsprojektet CCT til Pårørende her:

Dansk forsker undersøger effekten af compassion – Læs artiklen her


For mere information ang. projektet skriv til forskningsansvarlig Nanja Holland Hansen på nanjahh@clin.au.dk