Individuel Terapiforløb

Individuel Terapi forløb

Individuel Terapiforløb

Jeg har over 10 års erfaring i mit virke som psykolog og er autoriseret både i Danmark og i USA. Individuelle terapiforløb tilbydes både på dansk og engelsk.

Jeg nyder at arbejde med problemstillinger såsom stress, angst, og depression som ofte viser sig som symptomer for en mere grundlæggende problemstilling.

Denne mere grundlæggende problemstilling handler om manglende færdigheder til at regulere svære følelser (såsom skam, vrede, ked af det, ensomhed, utilstrækkelighed, frygt osv. samt at man har udviklet en stærk og dominerende selvkritisk og fordømmende stemme.

I terapien arbejder jeg med at lære dig hvordan du kan lære at have mere compassion, mere medfølelse, og omsorg for det der er svært for dig for derved at være bedre klædt på til at møde de svære ting som livet engang imellem bringer.

Jeg er trænet i Dialektisk Adfærds Terapi (DAT) og har arbejdet med denne terapiretning i en del år både i psykiatrien og i en NGO. De sidste mange år har jeg interesseret mig for compassion, og hvordan compassion træning kan anvendes i det terapeutisk miljø.

Jeg arbejder ofte eklektisk, fordi jeg mener, at vi alle er individer, og forskellige redskaber kan være hjælpsomme alt efter, hvem vi er, og hvad vores historie og problemstillinger er. Jeg tager altid udgangspunkt i compassion, og hvordan compassion kan hjælpe dig i arbejdet med dine problemstillinger.

Jeg er medlem af dansk psykolog forening.

Dansk Psykolog Forening

Individuel Terapi forløb foregår på Lyngby Hovedgade 44, 1tv – 2820 Kongens Lyngby. Pris 1000,- kr. pr. session (60 min.)
Ved aflysning: Dette skal ske minimum 24 timer inden opstart, ellers forbeholder Center For Compassion sig retten til at taksere det fulde beløb. Det samme gør sig gældende for udeblivelse fra en session.