Compassion

Compassion

Hvad er compassion?

Compassion opstår, når vi bliver opmærksomme på, at vi selv eller et andet menneske har det svært, og vi mærker en motivation eller et ønske om at lindre denne smerte.

Compassion Træning er:

1) Træning i bevidst opmærksomhed.
2) Lær dig selv at kende – dine tanker, følelser, og reaktionsmønstre.
3) Skab hensigtsmæssige mentale vaner og relationer.


Compassion Cultivation Training (CCT) kursus

Ved Center for Compassion udbydes Stanford University’s Compassion Cultivation Training (CCT) kursus. Kurset kan både undervises på dansk og engelsk. I compassion cultivation training (CCT) kurset arbejder vi i spændingsfeltet mellem, hvad forskningen viser, og hvad vores egne daglige oplevelser og erfaringer med compassion er.

CCT kurset er rettet mod at udvikle teknikker og færdigheder, så man bliver bedre til at tage vare på sig selv (bedre mental sundhed) og til at forbedre sine relationer. Læs mere om “compassion cultivation training (CCT)” kurset her.


Hvordan er compassion anderledes fra mindfulness?

Man kan ikke træne compassion uden også at træne mindfulness. I mindfulness programmer træner man eksplicit sin opmærksom til at være i nuet med en accepterende holdning. I compassion programmer træner man eksplicit sin opmærksomhed til at være med den lidelse og smerte man selv eller andre måtte opleve og møde smerten med venlighed og kærlig omsorg.

Man kan sige, at compassion er ”empathy in action” – altså vores evne til at se og forstå vores egen eller en andens smerte, hvorefter vi mærker en motivation til at lindre vores egen eller den andens smerte.

Compassion handler om at erkende vores fælles medmenneskelighed. Vi alle ønsker de samme ting her i livet. Vi ønsker alle at give og få kærlighed, at føle os trygge, at være sunde, og at være glade. Med træning kan vi opleve og give mere compassion. Vi er alle født med evnen til at agere i livet med compassion og for mange af os er det nødvendigt bevidst at træne denne evne for at øge vores mentale sundhed og relationer. Det kræver intention, villighed, og mod at træne compassion.

Læs mere om CCT kurset her    Foredrag og Workshops – Se her