Compassion Træning

for bedre mental og relationel sundhed

Center for Compassions vision er at udbrede Compassion og Compassion Træning i Danmark. Intentionen er at udbredelsen sker både gennem Stanford University’s Compassion Cultivation Training (CCT) kurset, via forskning, videnskabelige publikationer og bøger, via workshops og foredrag i offentlige og private institutioner og organisationer, samt gennem individuelle terapeutiske forløb.

Foredrag med Thupten Jinpa: "Medfølelse som en styrke i hverdagen".

Grundlæggeren af compassion cultivation training, Thupten Jinpa, der i mere end 30 år har fungeret som oversætter for Dalai Lama, kommer til Danmark og holder foredrag i Tivoli. Læs mere om hvor og hvornår, samt tilmeld dig online via knappen herunder. | Workshop and talk with Thupten Jinpa - Read more...

Tilmeld dig her

Compassion - Lær at rumme svære følelser

Compassion

- Lær at rumme svære følelser

Hvad er Compassion?
Compassion er at være opmærksom på og give plads til sine egne og andres reaktioner og udfordringer. Nanja Holland Hansen er certificeret instruktør i Compassion Cultivation Training (CCT).

Hør mere om hvad Compassion er, og få nogle øvelser til at træne Compassion.

Ved Compassion træning udvikler man egenskaber såsom medfølelse, empati, og venlighed mod en selv og andre. Ydermere udvikler man ens styrke til at være med smerte og lidelse, modet til at handle, og robusthed til at stå imod livets udfordringer. Træning af disse kvaliteter støtter en lang række mål i ens liv fra at forbedre ens personlige relationer til at lave positive forbedringer i verden.

Læs mere om CCT kurset her