Forstå dig selv og andre gennem compassion

Forstå dig selv og andre gennem compassion

Compassion er at være åben over for din egen og andres smerte og at have et ønske om at lindre denne smerte. Det kræver opmærksomhed, refleksion, empati og forståelse – og en stærk intention om at ville.

Compassion, som på dansk betyder medfølelse, er en basal menneskelig kvalitet, som er forankret i anerkendelsen af og ønsket om at lindre lidelse. Med andre ord opstår compassion, når vi kommer i kontakt med vores egen eller andres lidelse og føler os motiveret til at lindre deres smerte. Compassion er en diffus størrelse og derfor svær at beskrive i en sætning – men vi kender alle til compassion, for vi oplever den hver dag:

”Vi oplever compassion, når vi ser en højgravid mor bære på et barn og kun skal købe en ting i Netto. Vi lader hende komme foran os i køen, så hun hurtigst muligt kan komme hjem. Vi oplever compassion, når vi ser et barn græde ulykkeligt, fordi det er skuffet over en gave. Vi ønsker at tage skuffelsen væk fra det barn, så det ikke skal mærke den smerte. Vi oplever compassion, når vi læser og hører om alle de uskyldige mennesker, som lever i krigshærgede lande, og vi ønsker, vi kunne gøre mere for dem. De fleste af os vil kunne nikke genkendende til disse scenarier,” siger Nanja Holland Hansen, psykolog og certificeret compassioninstruktør, der er på vej med en ny bog om compassion på Psykiatrifondens Forlag.

Samtidig irriteres vi over det skuffede barn, som er utaknemmelig for sin gave. Vi genkender den hurtige klikken forbi endnu en artikel om flere uskyldige mennesker, som dør i krigshærgede lande, med tanken ”jeg kan jo ikke hjælpe dem alle”, eller ”hvad nytter det at give penge til en hjælpeorganisation – de mennesker, som skal have pengene, får dem sikkert ikke alligevel”. Disse tanker og handlinger er lige så normale – vi har dem alle, og det er menneskeligt at forsøge at undgå smerte og lidelse.

COMPASSION – LÆR AT LEVE MED DE SVÆRE FØLELSER

I bogen ”Compassion” lærer du at handle med compassion. Ved hjælp af enkle øvelser bliver du bedre til at være med og acceptere de svære følelser og livsbegivenheder, som alle mennesker oplever fra tid til anden.

Du bliver opmærksom på din egen indre kritiske stemme og får mulighed for at ændre den, og du får en forståelse af, at hvis du møder udfordringerne og de svære følelser med omsorg og medfølelse, vil du nemmere kunne acceptere, at de er en naturlig del af livet.

OM FORFATTEREN Nanja Holland Hansens er autoriseret psykolog og certi?ceret Compassion Cultivation Training (CCT) instruktør fra Center for Compassion Altrusim Research and Education (CCARE), Stanford University, Medical School.

HANDLINGER SLUKKER VORES COMPASSION
Umiddelbart kan det virke både fornuftigt og intuitivt at skærme sig selv for konfrontationen med det svære og ubehagelige. Men det er det ikke, forklarer Nanja Holland Hansen. For det er netop handlinger og tanker som disse, der slukker vores compassion og dermed opretholder lidelsen: ”Vores lidelse bliver fastholdt inden i os, når vi ikke arbejder med den. For at undgå at mærke smerte kan vi ty til adfærd som at arbejde for meget eller købe ting, vi ikke har brug for, for at fokusere på noget andet end smerten. Når man fx bliver ved at gå tilbage til ekskæresten i håb om, at forholdet vil lykkes denne gang, men efter en måned igen finder sig selv i samme situation, som gjorde, at man gik fra hinanden oprindeligt. Hver gang man havner, hvor man startede, er man i lidelsen i stedet for at være i kontakt med smerten, som er den sorg og det tab, det er at miste en person, man har elsket. Den sorg og det tab er menneskeligt – det er vores fælles menneskelighed. Derfor er det i alle disse dagligdags hændelser, at compassion-træning bliver vigtigt og kan være et redskab, som kan hjælpe med at lindre det, som er svært,” siger hun.

FORSKNING: COMPASSION GØR GODT

Videnskabelig forskning i compassion og compassion-træning har inden for de sidste 10-15 år oplevet en markant stigning. Forskere har undersøgt e?ekten af compassion-træning og fundet frem til, at der er en lang række fordele ved at træne compassion.

Fx har et amerikansk studie fra 2016 vist, at folk, som har oplevet mange negative ting i deres liv, og som derfor er deprimerede og har selvmordsadfærd, oplever færre depressive symptomer og har mindre selvmordstruende adfærd, når de forstår, at alle mennesker oplever svære ting i deres liv, og alle ved, hvad smerte og lidelse er.

Et canadisk studie fra 2015 viser, at folk med social angst oplevede et fald i deres sociale angst, efter at de havde indgået i tre tilfældige venlighedshandlinger over for andre mennesker (for eksempel at slå naboens græs). Ifølge forskerne, fordi handlingerne flytter fokus fra personerne selv til andre.

Videnskabelig forskning inden for compassion og compassion-træning er også begyndt at se på, hvordan hjernen ændrer sig ved compassion-træning, samt hvordan denne form for træning også kan styrke vores fysiologi.

MOD OG STYRKE TIL AT HÅNDTERE LIVET
Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati eller at bekymre sig for et andet menneske.

”Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Der er ikke et eneste menneske, som går fri af at opleve smertefulde ting i sit liv. På den måde er vi ens. Hvad der ikke er ens for os alle er vores evne til at håndtere den smerte og lidelse, som vi oplever. Det er derfor, at træningsprogrammer i compassion er blevet udviklet. Med en systematisk træning af compassion skaber vi mere opmærksomhed omkring – og forståelse for – egne tanker, følelser og adfærd for derved at udvikle redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til en selv og andre,” forklarer Nanja Holland Hansen.

TRÆN DIN COMPASSION
Du kan træne din compassion på mange forskellige måder, men udgangspunktet er nødt til at være selve intentionen om at træne compassion, siger Nanja Holland Hansen:

”At have en intention om at træne compassion kan se sådan ud: Jeg vil være mere i nuet med mine børn i stedet for at tænke på alle de ting, jeg skal nå i morgen. Når jeg så får opmærksomheden hen på min intention, forsøger jeg at efterleve den. Om aftenen reflekterer jeg så over, hvorvidt min intention lykkedes for mig eller ej. Det er vigtigt, at refleksionen sker uden kritiske og dømmende tanker, for compassion-træning handler netop ikke om at lære at gøre endnu en ting, som man så enten er ”god eller dårlig til” – compassion-træning handler om at have en intention om at leve sit liv ud fra en compassionate synsvinkel – at have en oprigtig kærlig interesse for sig selv og sine medmennesker, og ikke hvorvidt man er god eller dårlig til det,” siger Nanja Holland Hansen.

Af Sarah Cecilie Boss, journalist og pressechef
Original artikel på psykiatrifonden.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret og tagget , , , , .